เอาที่มันใส่ได้กับบอร์ด ECS A780GM-A (ธรรมดา) วานช่วยเปร่ียบเทียบให้ด้วยนะครับ ว่ารุ่นที่จัดมา เทียบได้กับ intel รุ่นไหน เอาแบบเล่นเกมส์ สูงๆ
ขอรุ่นที่ซื้อมาแล้วใส่ได้เลยไม่ต้องแฟรชไบออสไรเพิ่มนะครับ-*-
ขอบคุณครับ