อยากรู้ว่า PD925 กับ X2 3800+
อันไหน น่าใช้กว่าคับ ราคาต่างกันนิดหน่อย