เน้น โหลดบิท กับ เล่นเก่มคับ รายงานนิดๆๆ โหลดบิทต้องเปิดไว้นาน ตัวไหนไม่ค่อยมีปัญหาคับ