ควรใช้โปรแกรมอะไรครับ


ถ้าจุดมุ่งหมายคือมีแผ่นดีวีดีหกเจ็ดแผ่นที่จะเอามาตัดต่อในโปรแกรมมูฟวี่เมคเกอร์ 2.6(หรอืมีรุ่นใหม่กว่านี้หว่า)


เลยอยากจะคัดลอกลงเครื่องเพื่อความสะดวก
แล้ว่คอยใช้ตัดต่อกับ มูฟวี่เมคเกอร์ทีหลัง
ถามว่าควรใช้โปรแกรมอะไรคัดลอกดีครับให้ไฟล์ที่ได้เท่ากับหรือใกล้เคียงภาพจากแผ่นดีวีดีที่สุด
ผมใช้ MPEG Video Wizard DVD 4.0.4.113 ภาพออกมาห่วยบรม แตกๆยิ่งกว่าวีซีดีอีก