เล่นอยู่ดี ๆ ก็หลุดเข้าใหม่กลับมา เพื่อนหายต้องแอดใหม่แล้วแอดมาก็ต้องมาปลดบล็อค

บางทีก็ล้อคเอาส์ออก กลับมาล้อคอินก็หาย เหมือนกัน

ใครพอรู้ ช่วยทีนะครับ