ตั้งกระทู้ไว้ว่ารับฝากสั่งของจาก ตปท.
พอดีไม่รู้กฏอ่ะครับ ถ้าผิดกฏตั้งผิดที่ก็ขออภัย