พอดีผมมี NB ยี่ห้อ COMPAQ ตัว Compaq Presario V3723AU

ขอไดเวรอ์หน่อยครับมันถามหา Croprocessor ครับ ! แล่้วถ้ามีตัยวอื่นก็อด้วยนะครับ รุ้สึกว่ามัน แปลกๆ