ขอรบกวนถามนะครับ
1.IP Address กับ ISP มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง ?
2.IP Address ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องใครเป็นผู้กำหนด ?
3.ถ้าใช้์ NoteBook ตัวเดียวกัน แต่ต่อเน็ตจากที่บ้านบ้าง ที่อื่นบ้าง IP Address กับ ISP จะเหมือนกันหรือไม่ ?
4.และถ้าใช้มือถือเป็นโมเดม แต่มี 2 เครื่อง แล้วใช้ต่อเนต IP กับ ISP ในการต่อเนตแต่ละเครื่องจะเหมือนกันหรือไม่ครับ ?
5.โดยปรกติแล้วการเช็ค IP นี้ว่าเป็นของเครื่องเีดียวกันหรือไม่จะเช็คจากอะไรบ้างครับ IP address ฯลฯ... ??