คือ ผมคุย skype กับเพือนที่ต่างประเทศ แล้ว มีเพือนอีกคนโทรศํพเข้ามาในเครืองผม
ผมต้องการ รวม สาย ทั้ง 3 คนอย่างไร โดยนำเสียง จากโทรศัพมือถือเข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้เพือนที่ คุย skpype ได้ยินด้วย แล้วคนที่ที่โทรเข้ามือถือก็ได้ยินเสียงคนใน skype ผมใช้มือถือ nokia รุ่น 6320i(pop port) ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรมาต่อเพิ่ม มั้ยครับ