ใช้โปรแกรมอะไรตัดเพลง ออกจาก MV เป็นเพลงๆ
แล้วแปลงเป็น H264 เพื่อลงมือถือครับ

ขอบคุณครับ