ต้องการโปรแกรม MRP รองรับระบบ B.O.M (โครงสร้างวัตถุดิบ BOM)
ไม่ทราบว่ามีใครมีโปรแกรมแนะนำหรือนำเสนอบางค่ะ
ขอบคุณค่ะ