ปัญหาของผมคือ เข้าเกมส์ได้ แต่พอโหลดเพื่อเข้า ด่านแรกเนี่ยมันจะค้าง แล้วเด้งออกมา ไม่ทราบว่าเปนที่อะไรหว่า เพ่งเปลี่ยนกาดจอ ใหม่ ตัวเก่า 8500gt กลับเล่นได้ แต่ต้องปรับเบา