เล่นด่าน3ละเด้งออก ดังภาพ
http://www.temppic.com/img.php?29-07...0.00165000.bmp
แก้ไขยังไงบอกทีครับ