ข้อบทสรุป Endwar หน่อยครับ แล้วก็คำสั่งแต่ละตัวแปลว่าอะไรบ้างและเทคนิคการเล่นหน่อยครับผมเล่นทีไรแพ้ทุกที

ปล.ออกคำสั่งด้วยเสียงแจ่มมากๆ