พอดีผมพึ่งได้ Digital Music SX มาอยากจะสอบถามว่าเวลาเบิร์นจำเป็นไหมที่ต้องเปิดให้เสียงมันออกลำโพงด้วย ถ้าเราแค่เปิดสัญญาณเสียงให้มันวิ่งผ่านเข้าไปใน Dac แต่ไม่เปิดลำโพงอย่างนี้จะเรียกว่า burn ไหมครับ