คือว่าผมใช่แล้ว Effect มันออกไม่แจ่มเลยครับ แตกๆ ซาๆ ไม่ทราบวาสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรครับ
หรือไม่มีการ์ดซาว