ผมใช้ vob edit แตกไฟล์ DVD คาราโอเกะ เพราะต้องการนำบางเพลงในแผ่น DVD ไปทำเป็นไฟล์ .dat ปรากฏว่าได้ไฟล์เสียง 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ที่มีเสียงร้อง และ ไฟล์ที่มีเฉพาะทำนองเพลง ทำอย่างไรจึงจะรวมไฟล์เสียงร้องและไฟล์ทำนอง เข้ากับไฟล์ภาพ ที่แตกออกมาก่อนหน้านี้ ให้เป็นไฟล์เดียวกันได้ เพื่อนำไปเล่นกับเครื่องเล่นคาราโอเกะ จะได้ทั้งฟังเสียงร้อง หรือตัดเสียงร้องได้ครับ วานผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณมากครับ