เข้าเกมส์ มาเขาให้กด AWSD กดแล้วมันก็อยู่ที่เดิมครับ มันไม่ขยับไปไหนเลยครับ ท่านใดมีวิธีช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ