ผมเห็นในคู่มือ มันเขียนไว้มีไครลองใช้ ASUS crashfree bios 3 utility หรือยังคับ
สอนวิธีใช้หน่อย