จะโหลดไฟล์เ้ข้าโปรแกรมเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไป แต่มันเปิดไฟล์ไม่ได้มันขึ้นยังงี้ต้องแก้ยังไงคะ