เน้นเล่น WiFI กับฟังเพลง แต่ไม่เอา5800นะครับ ผมไม่ชอบ