เล่นๆๆเกมและมานก็ บลูสกรีน แต่ถ้าดูหนังฟังเพลง ไม่มีปัณหา
สเปกตามลายเซน แต่ ไดร์เวอกาดจอ 9.7 ครับ ATi 4770