คิดว่าต่อตามผังนะครับ แต่ต่อแล้วลองเสียบ แฟลชไดร์ดู มันฟ้องว่าใช้ไม่ได้
พอดีซื้อเคสเก่ามา มันมี8เส้นเอง เคยเสียบแต่แบบสำเร็จที่มาเป็นแผงๆแล้วที่อยากรู้คือผมเสียบผิดหรือ พอร์ทมันใช้ไม่ได้แล้ว