อยาก ได้ โปรแกรม สร้าง AnimaTion ครับ

ปร ะ มา ณ ทำ ภาพ คล้าย Final Fantasy อ่า ครับ

ช่วย แน ะ นำ โปรแกรม ให้ ผม ที นะ คัฟ ^^

ขอบ คุง ครับ=]