เห็น เมื่อก่อนเค้าบอกว่า3CCDให้ภาพสวยสดใส
แต่เห็นเด๋วนี้เปลี่ยนเป็นCMOSกันหมดแล้ว 3CCDเนิ่มหายไป

เลยอยากทราบข้อดีข้อเสียของเซอร์ต่างๆหน่อยครับ
ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ