เกมGRIDผมมันออนไลน์ไม่ได้ครับเป็น4-5วันแล้ว ของเพีอนผมก็เป็น V1.0 พอเข้าไปมันเด้งออกมาตามรูปครับช้วยที่