คือว่าเครื่องผมมีประกันยืนยันแค่ในเว็บ apple.comไม่มีกล่อง apple care เอกสารอะไรก็ไม่มี เวลาไปที่ร้านเขาจะปลื้มผมเปล่า ผมหมายถึงเขาจะประกันให้เปล่าคับ