ขอ driver จอย XFX XGEAR Controller หน่อยครับทำแผ่นไดร์เวอหายค้าบขอบคุณค้าบ

http://www.xfxforce.com/en-us/Produc...ontroller.aspx