หรือไม่ก็key gen ก็ได้ครับผมได้มาครั้งที่แล้วมันหมดอายุแล้วอะครับ