ขอบทสรุปหรือวิธีการเล่น Sacred 2 หรืออะไรที่เกี่ยวข้องก็ได้ครับเพิ่งโหลดเสร็จ 19 GB