คือผมใช้ notebook hp 3114 tx เพิ่งมาเป็นตอนเดือน ก.ค. นี้เอง
อาการคือเปิดแล้วเล่นไปเครื่องดับเอง พอกดเปิดเครื่องอีกก็เปิดไม่ติด
ลองถอดแบต เสียบปลั๊กก็เปิดไม่ติด ไม่รู้เป็นเพราะอะไร บางวันเปิดแปป
เดียวก็ดับ บางวันเปิดก็ไม่เป็นอะไร ถ้าดับแล้วบางครั้งเปิดเลย
มันก็ติดนะแต่มันจะเล่นได้แปปเดียวก็ดับอีก ประกันยังเหลือ
กลัวเอาเข้าศูนย์ตอนเปิดให้เค้าดูกลัวจะไม่ดับแล้วเค้าจะไม่แก้ให้เรา

ไม่ทราบว่าท่านไหนพอเดาอาการว่ามันเิกิดอะไรขึ้น เครื่องผม
ซื้อมายังไม่ถึง ปี อยากทราบว่าถ้าใช้บริการมาซ่อมถึงที่จะเสียค่าบริการอะไรไหม

ขอบคุณครับ