ครือเราสามารถเชคได้ไหมว่าเรา overclock อารายไปมั่งแล้ว ครือกลัวที่ร้านoverclock แล้วเอามาหลอกขายน่ะครับ