ต้องการทำระบบประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพ(ภาพอย่างเดียว) ใช้เครื่องสเปกเท่าไหร่ดีครับ
ขอรายละเอียดด้วยครับ

จอในระบบจำนวน 6 ชุด
ถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านจอ CTR 29" จำนวน 3 เครื่อง
ถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านจอ LCD 32" จำนวน 3 เครื่อง

ระยะสายรวมประมาณ 300 เมตรครับ

ขอบพระคุณครับ