คือว่า คอม 1 เครื่อง ถ้าเราเคยใส่การ์ดจอ หลายรุ่น

เราสามารุลง driver ไว้หลายตัวได้ใหมครับ

เช่น ลง driver ของ การ์ดรุ่น

8500 GT
8800 GT
9600 GT หรือ การรุ่นอื่น

ได้ใหมครับ