รบกวนขอหน่อยครับทำไม่เป็นแต่ต้องทำงานส่ง อาจารย์ ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ เป็นบุญคุณ อย่างยิ่ง