แต่ไม่รู้ใครอยากใด้ป่าวครับ ที่ทำงานรื้อทิ้งหมดครับเสียดาย