เปิดคอมบูทเข้าหน้าเมนบอร์ดแล้วขึ้นว่า

BOOTMGR is compressed
Press Ctrl+Alt+Del to restart

พอกดแล้วก็เป็นเหมือนเดิม อยากทราบว่ามีปัญหาอะไร ใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อคืนนี้ยังปกติอยู่เลย