แบบ คือ อยากจะได้โปรแกรมหรือ sideBar ที่ป้อนไปกี่ข้อความก็ได้ หลายๆข้อความ แล้วให้อักษรที่ป้อนไปมันวิ่งอยู่บนหน้าจอเดสทอปเสมอๆทีละอันๆเป็นอักษรวิ่งน่ะครับ แบบ อยากได้มากเลย มันทำให้เข้าหัวได้ดีน่ะครับ ใครพอจะรู้บ้างว่าโปรแกรมหรือ side bar แบบนี้มีบ้างไหม และชืออะไร หาโหลดได้ที่ใดครับ