ใครพอจะทราบบ้างว่าสองรุ่นนี้ยังมีขายอยู่ที่ไหนมั่งคับ

ผมหาทั่วพันทิพแล้ว ไม่เหนมีสักกะร้าน

ปล.ต่อลำโพง 2.1 สองตัว ให้เป็น 4 ได้มะคับ มีวิธีไหม