คือกระผมต้องทำอะไรบ้างหลังติดตั้ง HD แล้ว
แนะนำด้วยครับท่าน จะเป็นLinkหรือข้อมูลอะไรช่วยบอกกันด้วยเน้อ