คือผมอยากรู้ว่า PSU ของผมร่นไร วัตต์แท้หรือเทียม อะครับ ดูไงอะครับผม