ใึครรู้เว็บบอกราคาแรม rox ไหม 2GB*2 (Kit of 2) ราคาเท่าไร