เหมือนไฟไม่เข้า ลอง power supply หลายตัว เหมือนเดิม ตอ้งเซ็ท อะไรเพิ่มป่าวครับ
ไม่มีพัดลมตัวใหนหมุนเลนย ปกติ ไช้ asus แค่เสียบ power supply กดเปิดพัดลมก็หมุนแล้ว
ขอบคุณครับ