เป็นสมาชิกมานานแล้วครับ โพสได้ตามปกติ แต่ตั้งกระทู้ไม่ได้ครับ