ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการลง Driver Audio ของ Acer Aspire อ่ะครับ

คือ ครั้งแรกลง Driver Chip set // VGA เป็น ของ OS XP Home (แต่ใช้ได้)

แต่ดันลง Driver ของ Multimedia Audio Driver แล้ว มานขึ้น Fail ครับ

ตอนนั้นถึงรู้ว่าลงผิด พอลอง โหลด ของ Xp Pro.มาใช้ก็ใช้ไม่ได้อ่ะครับ ลงแล้ว Fail เหมือนกาน

ตอนนี้ไม่รู้จะทำไงแล้วครับ วานผู้รู้บอกด้วยครับ