ขอแบบ mATX มี VGA ราคาประมาณ 2000 บาท ยี่ห้อไม่เกี่ยง
ขอบคุณครับ