งบ ๑๐๐๐๐-๑๕๐๐๐ บาท เอาแค่ การ์ดจอ เมนบอร์ด CPU PSU Ram HDD