อยากได้ไป test เครื่อง แต่ไม่อยาก Setup
ขอบคุณมากครับ