ผมไปเดินหาทั่วพันทิพย์ไม่มีเลย พี่น้องท่านไดผ่านตาเจอที่ไหน
หรือมีเบอร์ร้านที่ขายช่วยสงเคราะห์หน่อยครับ จะซื้อให้แฟนครับ
ขอบคุณครับ