กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับรายการแข่ง CoH Thailand Tournament ครั้งที่ 1
เตรียมตัวฝึกซ้อมและไปลงชื่อสมัครลงแข่งได้เลยนะครับ ที่ www.cohthailand.com